O despacho

O despacho desenvolve a actividade da Avogacía desde o ano 1953 e os seus profesionais están respaldados por unha ampla experiencia, enriquecida coa aportación da anterior xeración, así como pola constante renovación da formación xurídica.


Presta asesoría xurídica a particulares, empresas e Administracións Públicas. Conta cos medios humanos e técnicos necesarios para un exercicio profesional eficaz e está dotado das máis avanzadas tecnoloxías.


Ofrece ós seus clientes un asesoramento xurídico no que destaca o compromiso coa calidade, a ética, a obtención de resultados e a atención personalizada.


Ubicación:


Muros

Curro da praza, 2

15250. Muros, A Coruña


Tlf.: 981 82 63 09

Fax: 981 76 22 38


despacho@monteagudoavogados.com

Vista del despachocartel de entradalibros de abogacía

  • Símbolo que indica contido XHTML 1.0 Strict válido
  • Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidas