Accesibilidad

Compatibilidade con estándares

Este web diseñouse e programouse seguindo as directrices da iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unhos estándares internacionais na creación de contidos web accesibles a todo o mundo.


Pautas de accesibilidade

Tomaronse diversas medidas para facer o sitio web mais accesible, entre elas:
 • Orde lóxica da presentación dos elementos na pantalla.
 • Sistema de navegación simplificado, non se utilizan menús desplegables.
 • Texto descriptivo das imaxes.
 • Acceso mediante teclado ás opcións principais.

Atallos de teclado

Para un rápido acceso ás diferentes seccións, definíronse uns atallos de teclado que se visualizan mediante o ToolTip correspondente a cada sección e que se poden consultar na táboa que hai a continuación.


A activación dos atallos de teclado depende do navegador utilizado. * Con Internet Explorer 5 e superior: combinando tecla “Alt” + número ou letra + “Intro”. * Con Safari, Firefox ou Netscape 6 e superior: combinando tecla “Ctrl” + número ou letra.

 • 1 Páxina de Inicio
 • 2 Letrados
 • 3 Áreas
 • 4 Contacto
 • a Accessibilidade
 • L Aviso legal


 • Símbolo que indica contido XHTML 1.0 Strict válido
 • Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidas